Disclaimer

Gebruik van deze site, te weten www.herling-strijdhorst.nl, is gebonden aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker met onderstaande voorwaarden instemt.

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie over Herling Strijdhorst en de producten en diensten die de bezoeker aantreft op de site van Herling Strijdhorst. En ondanks het feit dat Herling Strijdhorst, Reclamebureau Teamverband en Project 23, de producenten van de site, uiterste zorgvuldigheid betracht hebben en betrachten bij de ontwikkeling en het beheer van deze site, geven zij geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie op de site en zijn zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Voorts houden Herling Strijdhorst en de producenten van de site zich het recht voor om eventuele fouten in soort- formaat, (prijs)aanduidingen of anderzins te corrigeren op ieder door hen te bepalen tijdstip en op ieder door hen te bepalen manier. Deze correctie’s kunnen u derhalve ook telefonisch, per e-mail of ander communicatiemiddel bereiken.

Ook de levertijd of beschikbaarheid van producten en/of diensten is onder voorbehoud. Aan het via deze site informeren naar producten en/of diensten kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen, nu of in de toekomst op de site geplaatst, die geen eigendom zijn van Herling Strijdhorst en/of de producenten van de site Reclamebureau Teamverband en Project 23, zijn slechts opgenomen ter informatie. Herling Strijdhorst en de producenten van de site zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of bronnen. Herling Strijdhorst en de producenten van de site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen.

Herling Strijdhorst en de producenten van de site zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of door, het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.